Araç Muayene İçin Gerekli Belgeler

Araç Muayene İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

Tüvtürk Araç muayene için gerekli belgeler her taşıt için farklılık göstermektedir. Randevu öncesi tüvtürk istasyonlarının sizden istediği gerekli belgeleri hazır etmeniz durumunda aracınızın muayane işlemleri mümkün olduğunca kısa sürede tamamlanacaktır. Araç muayene için gerekli belgeleri yanınızda bulundurmamanız durumunda ise muayene işlemleri başlatılmaz.


GENEL ARAÇ MUAYENE İÇİN GEREKLİ BELGELER (Tüm Araçlar İçin)

1) Ruhsat

(Trafik Tescil Belgesi ve Motorlu Araç Trafik Belgesi)

Aracın ruhsatı muayene esnasında yanınızda bulunmalıdır.

Satış ve devir var ise, yenisi düzenlenene kadar, noter tarafından araç sahibine verilen "EK-44 Araç Tesciline İlişkin Geçici Belge" araç muayene esnasında yanınızda bulunmalıdır.

2) Trafik Sigortası

Trafik sigortasının geçerlilik tarihini gerekli muayene öncesi mutlaka kontrol edin.

"Trafik Sigortası" römorklar hariç tüm araçlar için zorunludur.

3) Vekalet Durumu

Muayeneye getireceğiniz araç size ait değil ise aynı ay içerisinde bir defaya mahsus belgesiz araç getirebilirsiniz, aynı ay içerisinde ikinci bir araç için, geçerli tarihleri kapsayan noterden vekaletname gereklidir.

T.C Nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaportunuz yanınızda bulunmalıdır.

4) LPG/CNG'li Araçlar

Muayeneye hazırlıklarında LPG/CNG Tankının üzerinde yer alan bilgi etiketinin okunur olması gerekli

LPG/CNG Tadilatı sonrası muayenelerde "Montaj Tespit Raporu" / "Gaz Sızdırmazlık Raporu"

zorunlu olarak bulundurmanız gerekli evraktır.

LPG/CNG'li araclaın, "Sıvı Gaz Sistemi onaysız" kusuru var ise Muayene Tekrarı veya yeni bir Muayeneye gelirken yeniden düzenlenmiş Montaj Tespit Raporu ve sızdırmazlık raporu getirilmesi gerekli (İlk muayenesinde getirilen rapor geçerliliğini yitirir).

Araçlar ilk muayenelerinde LPG/CNG sistemi ile ilgili "Sıvı Gaz Sistemi Onaysız" kusuru haricinde LPG/CNG sistemine ait başka bir Ağır Kusur alırlar ise, muayene tekrarına veya bir sonraki muayenesine gelirken yeni alınmış gaz sızdırmazlık raporu getirmek zorundadırlar. yeni gaz sızdırmazlık raporu olmayan araçlara muayene hizmeti verilmez.


ÖNEMLİ NOTLAR

Üzerinde tadilat yapılan ve tadilat sonrası muayenesi yapılacak araçlar için yukarıdaki belgelere ek olarak:

  • - Yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesapları
  • - Tadilat sonrası muayene onaylandıktan sonra, gerekli tüm evraklarla birlikte "Trafik Tescil Büroları"na gidilerek, araç üzerinde yapılan değişikliğin mutlaka bildirilmesi ve tescil kayıtlarına işletilmesi gereklidir.
  • - Sadece randevuyla hizmet veren istasyonlarımızda Tadilat Sonrası Muayene hizmeti için randevu alınması zorunludur.

Yukarıda belirtilen tüm belgelerin asılları getirilmelidir.


MUAYENE TEKRARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüvtürk Muayene tekrarı için gerekli belgeler aracınızın muayeneden kalmasına sebeb olan ağır kusurlu veya emniyetsiz olarak düzenlenmiş değerlendirme raporu ve aracınızda yer alan eksikliklerin giderildiğine dair gerekli belge, LPG li araçlar gaz sistemi haricinde oluşan ağır kusur etiketleri var ise gaz sızdırmazlık raporunu yeniletmeleri gereklidir.


TESPİT MUAYENESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tüvtürk randevu sonrası aracınızda tespit edilmesini istediğiniz yerlerin eski silik yerlerini gösterir gerekli belge (kayıp olanlar hariç) ve onaylanmasını istediğiniz yeni yapılan logo sticker gibi işlemleri yaptırdığınızı gösterir belge bulundurmanız yeterlidir, kayıp ve zayi olarak tüvtürkden yeni istediğiniz belgeler için gerek yoktur, tespit muayenesi için ücretsiz hizmet alabilirsiniz.


TADİLAT SONRASI MUAYENE İÇİN GEREKLİ BELGELER

Tadilat sonrası için gerekli evraklar için üzerinde tadilat yapılan ve tadilat sonrası muayenesi yapılacak araçlar için tüvtürk genel muayenede istenilen belgelere ek olarak:

Yetkili mühendis tarafından çizilen onaylı tadilat projesi ve hesapları

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu'na bağlı odalardan EK-1 belgesi (Trafik Tescil müracaat ve işlem formu) gereklidir. ve işlem sonrası aracınızın tescil belgesini trafik şubelerinden işletmeniz gerekir.


YOLA ELVERİŞLİLİK MUAYENESİ İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Araç ruhsatı, aracın özelliklerini belirten CEMT belgesi, T.C. kimlik nosunu gösterir gerekli belge, araç genel muayene yapılmış ise önceki muayene değerlendirme raporu yeterlidir.


​ZORUNLU MUAYENE İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Tüvtürk Zorunlu araç muayene için gerekli olan belgeler periyodik olarak yapılan genel araç mauyende gerekli olan belgeler ile aynıdır. Birde sizi zorunlu araç muayeneye sevk eden ilgili birimin düzenlediği evrakla birlikte başvurabilirsiniz.


EGZOZ EMİSYON İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü yapılacak araç için  Tescil ve Trafik Belgesi.

Motorlu Taşıt Egzoz Emisyon Ruhsatı .(İlk defa "Egzoz Gazı Emisyon Ölçümü" yapılacak araç için "Motorlu Araç Gazı Emisyon Ruhsat"ını ilk defada 7,70 TL bedel ödeyerek belge satın alabilir.)


Tüvtürk araç muayene için gerekli belgeler nelerdir? Araç muayenesine gitmeden önce mutlaka okunması gerek bir yazıdır.